Antiradary Escort Radar

Proč Antiradary ESCORT?

Společnost Escort Radar je největším výrobcem radarových detektorů na světě. Jejich antiradary dlouhodobě udávají směr a jsou ztělesněním budoucích trendů na trhu s těmito zařízeními.

Jak poznám že antiradar, který hodlám zakoupit bude sptávně fungovat v ČR?

Pro garanci 100% funkčnosti antiradaru Escort pro Českou republiku je nutno zakoupit verzi upravenou pro použití v ČR. Pouze tak máte jistotu, že Váš antiradar bude v dostatečné vzdálenosti detekovat moderní české radary typu Ramer, které jsou v ČR nejpoužívanější.

Proč antiradary Escort EURO bez provedení pro ČR nemusí správně fungovat?

Všechny antiradary Escort na první pohled vypadají velmi podobně. Designové rozdíly bývají často pouze kosmetické a hlavní rozdíl je v řídícím software detektoru. Ten je v konkrétních typech rozdílný a parametry jsou nastaveny propotřeby konkrétní země. Detektory jsou sice použitelné univerzálně, ne však na 100%. Proto antiradar určený pro ČR nikdy nebude 100% pracovat v okolních zemích, stejně tak detektory z okolních zemí 100% nefungují v ČR.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými modely detektorů?

Escort X50 euro je náš nejnovější antiradar, poskytuje plnou ochranu všech pásmech, navíc jediný na trhu, dokáže odhalit nejnovější radarové pistole ISKRA a její odnože v různých Evropských zemích.

Escort R27 euro je určen k skryté instalaci a nybízí vynikající ochranu ve všech v ČR používaných pásmech.

Escort Qi45 euro Czech Republic je určen taktéž k skryté instalaci a je nejvýkonnějším detektorem v našem portfóliu.

V budoucnu samozřejmě uvedeme na trh další typy detektorů, jelikož firma Escort dlouhodobě patří k nejlepším výrobcům na trhu.

Jsou antiradary legální?

V České republice není jízda s radarovým detektorem zakázána. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních antiradarů (které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
„(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích…“

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií…Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.