Antiradary

 

Co je to antiradar a jak vlastně funguje?

Zjednodušeně se dá říci, že antiradar je zařízení, umožňující řidiči s dostatečným předstihem reagovat na policejní radar. Řidič tak na úseku v místech měřených radarem jednoduše zpomalí a poté, co kolem policejního radaru projede, může opět zrychlit.

Pasivní či aktivní antiradary:

Existují dva typy antiradarů: pasivní a aktivní. Pasivní antiradar – neboli detektor dává řidiči na vědomí, že se blíží policejní kontrola. Nedochází k žádnému rušení signálu policejního radaru a tyto antiradary jsou v ČR naprosto legální.

Pasivní antiradary se vyrábějí buď v pevně zabudované verzi, kdy jsou čidla instalovaná napevno do přední části vozu a řidič má uvnitř vozu se nachází pouze malá krabička s reproduktorem, který zvukem zavčasu upozorňuje na probíhající mření.

Může se však také jednat o přenosný antiradar, který se upevňuje na čelní sklo, případně na přístrojovou desku (podobně jako třeba navigace), nebo třeba na protisluneční clonu.

Zcela jiný případ představují aktivní antiradary. Ty jsou vlastně rušičkami signálu policejního laserového radaru, a neumožňují mužům zákona provést měření rychlosti vůbec (resp. měření může proběhnout, signál se však odrazí a rychlost vozu není správně vyhodnocena). Zásadní je zde jedna věc: aktivní antiradary nejsou na území České republiky ilegální a za jejich použití hrozí vysoké sankce – až 100.000 Kč. V poslední době se však na trhu objevuní takové produkty, které jsou homologovány a jejich rušící funkce lze úplně deaktivovat. V praxi to znamená, že riziko postihu za jejich použití je blízké nule díky prakticky nulové šance získání důkazu o rušení policejního laseru.

Antiradary a bezpečnost na silnicích:

Lidská vynalézavost, vyhýbání se povinnosti platit pokutu a dále moci jezdit rychle je vskutku neomezená. V očích (poměrně široké) veřejnosti existuje předsudek, že používání antiradaru je nemorální a že antiradary jsou pouze pro piráty. Není to pravda.

Důležité je uvědomit si, že jezdit rychle neznamená automaticky jezdit nebezpečně – ve skutečnosti je téměř pravidlem, že antiradar si kupují ti, kteří jezdí hodně, a tudíž mají v silničním provozu již řadu zkušeností. Nehledě na to, že antiradar nás stejně neochrání před postihem z důvodu nesprávného předjíždění apod. (stejně tak je nefunkční v případě úsekového měření, i když v posledních letech nové typy zvládají již i tento způsob měření).

Řada lidí používá antiradar proto, že jezdí hodně, řidičský průkaz je pro ně nezbytnost azkrátka se chtějí vyvarovat policejních absurdit, jako je např. měření rychlosti na hranici obce apod., kterých jsme často přímími svědky.

Stejně tak jako všude rozhoduje lidský faktor. A nepochybně zodpovědný řidič s antiradarem představuje mnohem menší nebezpečí než nezodpovědný řidič bez něj.

Kvalita – účinnost antiradarů:

Stejně jako prakticky u každého druhu spotřební elektroniky i u antiradarů platí, že jsou na trhu nabízeny antiradary kvalitní i nekvalitní. U nekvalitních – levných antiradarů je otázkou, zda má vůbec smysl pořizovat si něco, co Vás neochrání spolehlivě. Naproti tomu kvalitní prosukty Vás v kombinaci ochrání prakticky 100%. Mezi nejkvalitnější antiradary dlouhodobě patří produkty výrobců Beltronics, Escort Radar a AntiLaser. Před výběrem antiradarů proto doporučujeme neponechat nic náhodě a přoštudovat si recenze antiradarů na některém z nezávislých webů.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.