Malířství Brno provádí štuky a dekorativní malby

Malíři v regionu Brno

Ne každá zeď je hladká, aby byla ihned vhodná k malování nebo tapetování. Kvalitní štuky, které dovedou zruční štukatéři, přemění i nejhorší zdi na krásné hladké plochy. Štuky nejsou jen velké rovné plochy, ale štukatéři z Brna s nimi vykouzlí i plastické prvky, které dovedou proměnit interiér v krásné reprezentativní prostory.

Malířské práce v Brně

Zruční štukatéři z firmy Malíři Brno provádí štukování a stěrkování stěn v panelových i cihlových domech převážně materiály Rigips Rimano, Prima, Kerzapet a Keraštuk. Nezáleží, zda se jedná o rekonstrukce starých bytů anebo novou výstavbu, Malíři Brno vždy připraví zeď na následné bezproblémové malířské práce.

Stěrkování

Z panelů či zdiva se odstraní staré tapety, opraví se největší nerovnosti a praskliny omítkovou směsí, nanese se první vrstva stěrky (např. Rigips Rimano Uni), kterou se vyrovnají hrubší nerovnosti. Pak následuje druhá vrstva stěrky (např. Prima), která vytvoří dokonale hladký povrch, který se po zaschnutí ještě jemně přebrousí. Velké nerovnosti, jako jsou například stykové hrany špatně sesazených panelů, se roztáhnou do ztracena, aby nebyly na první pohled znatelné.

Štukování

Vzhledu klasické omítky se dosahuje štukováním stěn (např. materiálem Keraštuk či Kerzapet), které se nanáší ve dvou vrstvách na penetrované zdivo a povrch se poté vyhladí filcovým hladítkem.

Dekorativní štuky

Zvláštním druhem štuků jsou tzv. dekorativní štuky, nebo také dekorativní malby stěn. S jejich pomocí lze docílit nejrůznějších barevných a tvarových efektů.
Malíři Brno nabízejí dekorativní štuky mnoha typů. Nejžádanějšími jsou:

 • Benátský štuk – Raffaello Decor stucco
 • Antický štuk – Ottocento Antico veluto
 • Marocký štuk – Tadelakt
 • Imitace přírodních materiálů – imitace betonu, břidlice, juty, kamene, kovu, kreosu, levigato, marmorino, mědi, červeného mramoru, zlatého mramoru, travertinu
 • Štuky v minulosti

  Na historických stavbách je slovem štuk označována hmota složená ze sádry, hašeného vápna, jemného písku, jemně drcených cihel či mramoru a vody. Jedná se o velmi jemnou a přilnavou maltovou směs, která umožňuje vytvářet pomocí modelačních nástrojů nejrůznější plastické ornamenty. Tato technika byla oblíbena především v baroku, používala se však už v antickém Římě. Objevila se znovu v renesanci a byla používána ještě na počátku dvacátého století v secesní architektuře. Od poloviny devatenáctého století však byly štukové ornamenty v drtivé většině tvořeny odléváním do forem, což nakonec vedlo k naprosté devalvaci této techniky a jejímu postupnému opuštění ve prospěch architektury zcela bez štukového ornamentu v purismu, konstruktivismu a funkcionalismu.

  Štuky v současném stavebnictví

  V současném stavebnictví je slovem “štuk” označována jemná maltová směs (o zrnitosti max. do 1 mm), která se v tenké vrstvě nanáší na jádrovou omítku. Jedná se tak o povrchovou vrstvu – finální úpravu omítky. Složení této směsi, její účel a způsob použití je však značně odlišný od štuku v původním slova smyslu. Štukové omítky se v dnešní době provádí zásadně filcováním a jedná se o velmi oblíbenou povrchovou úpravu omítek v Českých zemích.

  Druhy štuků podle zrnitosti

 • jemnozrnný (velikost zrna do 0,5 mm)
 • hrubozrnný (velikost zrna do max. 1,5 mm)
 • Druhy štuků podle druhu pojiva

 • vápenný
 • vápennosádrový
 • sádrový
 • cementový
 • 

  Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

  You must be logged in to post a comment.