Firma Sádrokarton Ostrava provádí montáže sádrokartonových konstrukcí

Rychlá a úsporná, čistá a ekologická. Tak by se dala charakterizovat suchá stavba v případě, že použijete sádrokartony.

Sádrokartony – rychle, kvalitně a levně

Potřebujete-li rychle a především bez zbytečných nákladů předělit pokoj, zřídit novou místnost v nevyužitém podkroví, zateplit nebo vyrovnat strop a stěny, sádrokartonové desky vám pomohou tyto úkoly řešit velmi rychle, kvalitně a levně.

Sádrokarton Ostrava

Při plánování by jste se měli zamyslet, k jakému účelu bude plánovaná místnost sloužit. Od pracovny budete nejspíš očekávat vyšší zvukotěsnost, od ložnice zase její prosvětlenost. Měli by jste mít jasnou představu, od které se pak bude odvíjet i použitý materiál, tepelná a zvuková izolace apod. Na sádrokartonářské práce si raději pozvěte odborníky – sádrokartonáře. Odborná firma Sádrokarton Ostrava provádí sádrokartonářské práce, montáže sádrokartonových konstrukcí a nabízí i kompletní realizace sádrokartonových interiérů a vestaveb v regionu Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Investované peníze se vám především vzhledem k rychlosti a specializované instalaci konstrukce vrátí zpět. I mistr tesař se může utnout, ale sami sobě budete špatně odvedenou práci reklamovat jen velmi těžko. Před tím, než budete kontaktovat firmu Sádrokarton Ostrava kvůli stanovení cenové a časové náročnosti, je třeba znát alespoň hrubý odhad obytné plochy v metrech čtverečných.

Sádrokartonové dělící příčky

Mezi základní konstrukce suché výstavby patří sádrokartonové příčky. Základní funkcí každé příčky je rozdělení půdorysu stavby na jednotlivé funkční prostory. Sádrokartonové příčky se používají nejen v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, ale v poslední době se využívají zejména ve velkých administrativních budovách. Příčka postavená ze sádrokartonu má vždy nenosnou funkci. Mezi základní vlastnosti sádrokartonových příček patří kvalitní akustické, protipožární a tepelné vlastnosti. Tyto dělící stěny díky své nízké hmotnosti (asi 25 až 50 kg/m2) nezatěžují stavbu, jako je tomu u klasických zděných nebo betonových příček. Rychle se montují a snadno transportují. Meziprostor mezi deskami umožňuje vést instalace (elektrické kabely, odpadní potrubí, vodu apod).

Sádrokartonové podhledy

Problémem starší zástavby jsou obvykle vysoké stropy, protože prostor, který poskytují, zůstává často nevyužit. Sádrokartonové podhledy mohou velmi razantně snížit celkové náklady na vytápění a zároveň poskytnout další úložné prostory. Také problémy nerovných stropů nebo popraskaných omítek elegantně vyřeší sádrokartonové podhledy. Můžete tak například skrýt elektrické nebo síťové rozvody, ale i s pomocí firmy Sádrokarton Ostrava šikovně zmodernizovat váš interiér.

Předsazené stěny ze sádrokartonu

Předsazená stěna ze sádrokartonu vám pomůže při zakrytí nerovností a vad stěn. Může rovněž sloužit k dosažení lepší tepelné izolace, a tím ke snížení nákladů na vytápění. Můžete ji také (kde to nedovoluje nosná konstrukce nebo obvodová lišta) využít k zakrytí instalatérských, elektrických a jiných rozvodů.

Sádrokartonové obklady stěn a stropů

Obklady stěn a stropů ze sádrokartonu jsou výborným řešením na místech, kde klasická omítka není žádoucí. Typicky se jedná o konstrukce, kde ani není vhodné klasickou omítku použít, například u betonových stěn a stropů. V jiných případech může obklad zvýšit tepelnou, popř. zvukovou izolaci nebo uspokojit specifické estetické nároky.

Příčka opláštěná jednou sádrokartonovou deskou

Tato příčka je základním typem, který se používá jako dělící příčka v rámci jednoho bytu nebo dělící příčka mezi jednotlivými kancelářemi. Maximální výška příček je 8 m. Tloušťka příček při použití je 75 mm až 125 mm. Vzhledem k použití pouze jednoho pláště je příčka omezena, co se týče věšení různých předmětů na příčku. Příčka se nedoporučuje pro lepení keramického obkladu.

Příčka opláštěná dvěma sádrokartonovými deskami

Příčka opláštěná dvěma sádrokartonovými deskami se vyznačuje vyšší tuhostí. Je možné na ni věšet různé předměty (při použití dutinových ocelových úchytek může být zatížení až 50 kg). Doporučuje se jako podklad pod keramický obklad (max. 300 × 300 mm) a jako instalační příčka, na níž lze instalovat WC, bidet apod. Při nahuštění profilů lze dosáhnout výšky 9 m. Tloušťka příček je 100 mm až 150 mm. Při své jednoduchosti se příčka vyznačuje vynikajícími akustickými parametry a lze s ní dosáhnout požární odolnosti až 180 minut.

Příčka s profily ve dvou řadách

Příčka s profily ve dvou řadách je dvakrát opláštěná z obou stran sádrokartonovými deskami. Používá se jako příčka mezi byty. Vyznačuje se dobrými akustickými parametry (až 62 dB) a vysokou požární odolností. Tloušťka příčky je 155 mm až 255 mm. Mezi profily se nechává mezera 5 mm, aby se zabránilo akustickému mostu. Také se mezi ně lepí samolepicí těsnicí páska. Častým řešením je přidání ještě jednoho pláště ze sádrokartonových desek mezi profily, čímž se akustické parametry ještě zlepší.

Instalační příčky

Instalační příčky vytvářejí volný prostor pro vedení instalací a rozvodů. Příčky se skládají ze dvou řad profilů, které jsou od sebe odsazené z důvodu vedení instalací a spojují se pásy sádrokartonových desek. Na výšku příčky je třeba osadit minimálně tři takové pásy. Mezeru mezi profily lze upravovat dle požadavku na šířku daného meziprostoru.

Bezpečnostní příčky

Bezpečnostní příčky se začínají využívat i jako příčky mezi byty a používají se také jako ochranné příčky v trezorových místnostech a v místnostech s bankomaty. Jsou z každé strany opláštěny dvěma sádrokartonovými deskami. Ze strany možného napadení zlodějem je ještě přinýtovaný plech mezi deskami a profilem (plech se osazuje celoplošně). Z druhé strany příčky je plech osazen mezi deskami.

Požární odolnost příček

Se sádrokartonovými příčkami lze dosáhnout požární odolnost od 30 do 180 minut. Pro dosažení požadované požární odolnosti je třeba vhodně zvolit konstrukci příčky (vložení izolace nebo přidání sádrokartonové desky). Typy a skladby požárních příček jsou uvedeny v požárních brožurách jednotlivých výrobců. S montážemi protipožárních sádrokartonových příček se s důvěrou obraťte na firmu Sádrokartony Ostrava.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.